SilverStripe.sk je informačný portál o SilverStripe CMS

SilverStripe.sk je komunitný portál, ktorého hlavným cieľom je zviditeľnenie redakčného systému SilveStripe CMS na česko-slovenskom trhu a vytvorenie aktívnej komunity programátorov. Hlavné oblasti pôsobenia:

  • poskytovať bezplatné informácie o SilverStripe CMS, pričom primárnym cieľom nie je preklad existujúcich návodov článkov, ale „extendovanie“ existujúcich (najmä anglických) návodov a článkov v slovenskom/českom jazyku resp. vytváranie nových

  • umožniť zdieľanie informácií medzi registrovanými používateľmi (ďalej len členmi) prostredníctvom diskusného fóra a diskusií k článkom

  • bezplatne propagovať firmy/jednotlivcov ponúkajúcich služby súvisiace so SilverStripe CMS (programovanie, kódovanie, školenie atď.), ktorí splnia podmienky pre vstup, t.j. dokážu, že vytvorili min. 1 projekt v SilverStripe CMS

  • synchronizácia prekladov základných modulov SilverStripe CMS, tvorba a zdieľanie prekladov ostatných modulov

  • zdrojový kód portálu a všetkých jeho modulov je verejne dostupný. Zdrojový kód portálu je dostupný prostredníctvom GITHUB-u na github.com/silverstripe-sk. Hocikto môže aktívne rozvíjať portál i moduly pod správou silverstripe.sk.