Správa obsahu s ľahkosťou

SilverStripe CMS je neprekonateľný hlavne v oblasti, kde na rad prichádza editor obsahu. Editor obsahu je človek, ktory sa stará o obsahovú náplň webu - čiže v praxi človek, ktorý väčšinou nemá potuchy o CSS, HTML. Administračný systém nenúti editora k spoznávaniu tajov týchto skratiek. Stačí, že funguje tak, ako priemerný editor obsahu predpokladá, že by mal fungovať. Editor, ktorý tieto skratky pozná, si tiež veľmi rýchlo zvykne na účinnosť systému a väčšinou svoje znalosti nemusí použiť.

Medzi kľúčové prvky patria:

Prehľadná stromová štruktúra stránok

(menu a zodpovedajúce submenu položky)

Už žiadne generovanie menu položiek mimo záložky, kde sa obsah tvorí/mení. Všetko je dostupné v ľavej časti stránky v prehľadnom strome. Presun položiek jednoduchým pretiahnutím myšou (Drag & Drop).

Editor textu prepojený so systémom stránok

(WYSIWYG editor, t.j. editor ktorý simuluje kancelársky textový editor pre prácu s HTML je priamo prepojený s administračným systémom)

Potrebujete vo svojich textoch nadpisy, zvýrazňenia boldom atď. WYSIWYG editor je súčasťou všetkýchh moderných CMS, no nie všetky sú priamo prepojené na systém samotný. T.j. pridávanie obrázkov je možné priamo cez ponuku editora, nahraté obrázky po vložení do editora je možné zmenšiť, pričom systém automaticky vytvorí novú kópiu obrázku o potrebnej veľkosti. Je možné použiť existujúce obrázky a súbory i štýly zadefinované v CSS stránky.

História verzií stránok, náhľad vašej verzie pred zverejnením

(už žiaden strach, že niečo pokazíte...)

Každú stránku je možné vrátiť do ktorejkoľvek minulej zverejnenej verzie. Vašu rozpracovanú verziu môžete uložiť, no nezverejniť a vrátiť sa k nej neskôr. pred zverejnením si vašu verziu môžete prezrieť online bez toho, že by ju videl hocikto iný.

Správa súborov a obrázkov

(rýchla a pohodlná správa dokumentov a obrázkov)

Často zverejňujete dokumenty (PDF, doc, odt...) alebo obrázky? Viete, že v SilverStripe môžete tieto nahrávať priamo cez administračné rozhranie alebo aj cez FTP? Cez administračné rozhranie môžete nahrávať viacero obrázkov naraz, súbory môžete triediť do vlastných adresárov.

Prehľadnosť

(všetko je tam, kde má byť, nič nepodstatné vás neobťažuje)

Administračný systém je členený intuitivne (ľavá časť menu, prává časť obsah, vrchná časť - prepínanie medzi ostatnými sekciami systému), zbytočne neobťažuje funkciami, ktoré práve nepotrebujete alebo ku ktorým ako editor ani nechcete mať prístup. Hlavná obsahová časť sa člení na prehľadné záložky vďaka ktorým sa nastavenia konkrétnej stránky nenaťahujú zbytočne na výšku a tým pádom odpadá nutnosť skrolovania. Prídavné funkcie stránky (fotogaléria, formulár a.i.) majú svoje vlastné záložky, čo okamžite naznačuje o aký typ stránky sa jedná a čo všetko je možné na nej zobraziť.

Formuláre ľavou zadnou

(vytvorte vlastné formuláre - je to hračka)

Vďaka modulu userforms je možné pridávať vlastné formuláre tak jednoducho, že jednoduchšie to asi ani nejde. Máte na výber z veľkého množstva polí (textové polia, výberové polia, zaškrtávacie políčka, políčko na pridanie prílohy), môžete definovať názvy, poradie, povinnosť/nepovinnosť polí, vlastné chybové hlášky. Nastavíte vlastný text, ktorý sa zobrazí po odoslaní i môžete nastaviť rozoslanie potvrdzovacích e-mailov. Odoslané formuláre sa zároveň ukladajú do databázy.

Skutočne multilinguálny

(žiadne kompromisy - jednoduchý preklad stránky, administračný systém v desiatkach jazykov)

Administračný systém je preložený do desiatok jazykov, slovenská i česká verzia je preložená z veľkej časti.

Obsah stránok je možné prekladať do neobmedzeného počtu jazykov, štruktúra rôznych jazykových verzií môže byť úplne odlišná - čiže napríklad slovenčina môže mať 10 stránok spolu s podstránkami, anglická verzia môže mať len 5 základných záložiek. Možnosť prekladu šablón je samozrejmá.

Komentáre

Tento článok neobsahuje komentáre.

komentárový systém: Disqus