Vlastnosti a funkcie

Vlastnosti SilverStripe CMS:

 • Jednoducho rozšíriteľné rozhranie
 • Drag-and-drop stromová štruktúra navigácie
 • Úplna voľnosť výstupného HTML kódu (beztabuľkové dizajny, XHTML i HTML5)
 • Work-flow management: Draft/Published separation through content staging, document revision control/rollback with 'compare' functionality
 • Flexibilná správa užívateľských skupín, administrátori, editori i vlastné skupiny s voľne nastaviteľnými právami (ACL)
 • Data object model, generovanie databázy prostredníctvom ORM object-relational mapping
 • správa obrázkov a dokumentov (assets management), možnosť zmeny veľkosti obrázkov
 • Multiple templates per page
 • Search engine friendly URLs, metadata management, XML site map generation
 • Full text search and RSS feeds
 • Optimalizácia pre vysokonavštevované weby (čiastkové alebo úplné cachovanie)
 • Lokalizaácia/Multijazyčná podpora: SilverStripe podporuje multijazyčný obsaht. Podpodrovaná znaková sada: UTF-8, podpora prekladov výrazov v šablónach/kódeacter. CMS je dostupné vo viacerých jazykoch zahŕňajúc i slovenčinu i češtinu.
 • Hierarchické URL
 • Cross-platform: OS (Linux, Windows, Mac), Web server (Apache, IIS), Database (MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server fully supported; SQLite and Oracle Database have limited support.)

Notable features of upcoming releases of SilverStripe include:

 • Additional administration UI (e.g. web-interface based installation of modules, widgets)
 • Complete transition to jQuery library (currently uses jQuery with a mixture of older JavaScript frameworks.)
 • Site-wide widgets

Common CMS features not currently available in SilverStripe include:

 • In-place page editing
 • Web interface based installation of modules, widgets or themes
 • Web interface based customization of themes
 • Automated cache management/ORM refresh

Zdroj: Wikipedia

Komentáre

silverstripesk:

hello, its working. Currently, this site is on PHP5.2 so comments sync doesnt work, so search within comments doesnt work as well as reading comments if javascript off :( I must improve it soon.

Income Tax Calculator:

No idea what's going on here but just want to test the SilverStripe disqus intergration.

Karol:

Cool. :)

komentárový systém: Disqus